OsnivackaSkupstina

O Sindikatu

Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona je osnovan krajem juna 2011 godine kada je održana Osnivačka skupština sindikata.

Inicijativu za formiranje našeg sindikata su pokrenuli članovi skupštine Ljekarske komore TK koji su imenovali inicijativni odbor za formiranje sindikata,a  u koji su ušli predstavnici svih javnih zdravstvenih ustanova u Tuzlanskom kantonu

OsnivackaSkupstina

Osnivačka skupština

Za predsjednika inicijativnog odbora izabrana je prof.dr Nedima Bašić-Kapidžić.Inače,ovo je bio treći pokušaj formiranja sindikata doktora u TK,i dok su predhodna dva pokušaja ostala mrtvo slovo na papiru, ovaj treći pokušaj je bio uspješan, uz ogroman trud i entuzijazam članova inicijativnog odbora.U periodu od janura do juna 2011 godine inicijativni odbor je održao 10 radnih sastanaka,te je konačno uz podršku Ljekarske komore TK konačno 27.06.2011 godine održana Osnivačka skupština sindikata.

Uz Osnivačku skupštinu je održana istovremeno i Izborna skupština,na kojoj su izabrani predsjednik i zamjenik  sindikata,predsjednici podružnica i članovi nadzornog odbora, statutarne komisije i glavnog odbora.

Sindikat je organizovan u 10 podružnica,a svaka podružnica ima sindikalni odbor i predsjednika podružnice koji su odgovorni za sve sindikalne aktivnosti na nivou podružnice.Ključnu ulogu u svim aktivnostima sindikata ima glavni odbor sindikata koji ima 13 članova i to iz svake podružnice po jedan predstavnik(ukupno 10),a još dva delegira UKC-e Tuzla zbog brojnosti članstva i predsjednica sindikata koja je i predsjednik glavnog odbora po funkciji.Prvi predsjednik strukovnog sindikata doktora TK je prof. dr Nedima Bašić-Kapidžić.