VI-NAKNADE ČLANOVIMA SINDIKATA

 

Član 9.

Članovima sindikata se određuju naknade za:

1.Smrtni slučaj

-smrt člana sindikata(zaposlenik)

-smrt člana obitelji

2.Bolest

-bolest člana sindikata (zaposlenik)

-bolest porodice člana sindikata

3.Teža nesreća u porodici zaposlenika(požar,poplava ili elementarna nepogoda u stanu ili kući zaposlenika)

4.Penzionisanje zaposlenika i nagrada za 35 godina radnog staža

5.naknada za rad i službena putovanja u sindikalnoj podružnici.

6.naknada za rođenje djeteta

 

Član 10.

Za smrtni slučaj člana sindikata određuje se iznos u visini 500KM koji se isplaćuje užem članu porodice.

Za smrtni slučaj člana uže porodice(supružnik,djeca,roditelji) određuje se iznos u visini od 200KM koji se isplaćuje članu sindikata .

 

Član 11.

Za bolest člana sindikata koja traje duže od 3o dana određuje se naknada u visini od2ooKM.

Ukoliko je član sindikata bolestan duže od 90 dana ponovo mu se isplaćuje iznos u visini od 200KM.

Za bolest djeteta člana sindikata određuje se iznos u visini od 200KM.

 

Član 12.

Za težu nesreću u porodici zaposlenika (požar,poplava ili elementrana nepogoda u stanu ili kući zaposlenika) određuje se naknada u visini od 200KM.

 

Član 13.

  1. za članove sindikata koji imaju navršenih 35(tridesetpet)godina radnog staža određuje se jednokratni poklon u vrijednostiod 200KM.

b. za penzionisanje člana sindikata određuje se naknada u visini od 5ooKM ili u protuvrijednosti poklona.

c. naknada za rođenje djeteta članu sindikata u visini od 200 KM

 

Član 14.

Za rad i putovanje predsjednika ili određenog člana sindikata određuje se naknada na sastanku Glavnog odbora SSDMiSTK.

Predsjednik podružnice ili član sindikata koji je putovao na sastanke ili druga službena putovanja dužan je podnijeti izvještaj Glavnom odboru o utrošenim sredstvima.Izvještaj se podnosi na prvom narednom sastanku Glavnog odbora.

O službenom putovanju treba biti obaviješten i Rukovodilac ustanove zbog organizovanja kontinuiranog procesa rada.

 

Član 15.

Za sva vanredna potraživanja i izdvajanja odlučivat će Glavni odbor u skladu sa finansijskim mogućnostima sindikalne organizacije.