KORIŠTENJE   SREDSTAVA FONDA SOLIDARNOSTI

 

Član 8.

Sredstva Fonda mogu koristiti članovi Fonda i lica koja su utvrđena ovim Pravilnikom.

Član 9.

Sredstva Fonda dodjeljuju se u vidu novčane pomoći članovima Fonda i dr. licima i to:

  1. u slučaju smrti člana Fonda, porodici se isplaćuje pomoć u iznosu od 200 KM,
  2. u slučaju smrti penzionisanog   radnika , porodici se isplaćuje pomoć u iznosu od 100 KM,
  3. u slučaju smrti   bračnog druga, djeteta, članu Fonda se isplaćuje pomoć u iznosu od 200 KM,
  4. u slučaju smrti roditelja isplaćuje se pomoć u iznosu od 100 KM,

Član 10.

1.- Član Fonda ako se nalazi na liječenju izvan Tuzlanskog kantona,izuzev ponovljenog liječenja od alkoholizma, ima pravo na novčanu pomoć u iznosu od 300 KM .

– bračni drug ili dijete člana na liječenju izvan Tuzlanskog kantona,izuzev ponovljenog liječenja od alkoholizma, ima pravo na novčanu pomoć u iznosu od 200 KM ;

2.-Član fonda ako se nalazi na liječenju u inostranstvu ,ima pravo na novčanu pomoć u iznosu od 1000 KM;

–          bračni drug ili dijete člana na lječenju u inostranstvu,ima pravo na novčanu pomoć u iznosu od 500 KM;

3.-Član fonda ako se nalazi na bolovanju preko 90 dana(izuzev porodiljskog odsustva),ima pravo na novčanu pomoć u iznosu od 200 KM.

4.Za ispraćaj u penziju ima pravo naknade u visini od 300 KM .

5.Za rođenje djeteta ima pravo naknade u iznosu od 200 KM.

Sredstva određena ovim članom(čl.10) mogu se koristiti jednanput godišnje

 

Član 11.

Član fonda koji je materijalno ugrožen ili je pretrpio štetu zbog više sile (poplava,požar i dr.) stiče pravo na novčanu ili materijalnu pomoć u vrijednosti od 500 KM,

 

Član 12.

Upravni odbor Fonda solidarnosti ima obavezu da najmanje jednom godišnje razmotri finansijsko stanje u Fondu i da donese odluku o povećanju visine naknada u skladu sa materijalnim mogućnostima Fonda.